نام تجاری: دلفین

تاریخ تأسیس: 1399

حوزه‌ی فعالیت: AI – Search – Assistant

مدیرعامل: دکتر روزبه ترابی

محصولات:
• جستجوی هوشمند اورکا
• چت بات و دستیار هوشمند
• محصول Recommender
• محصول OCR
• محصول Speech-to-Text

وب سایت: www.dolphinai.ir

مشاهده وب‌سایت