top4
top1
top2
top3

درباره‌ی ما

شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تک وستا آرمان با نام تجاری «تک‌ونچرز» در سال 1397 به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر گروه توسن فعالیت خود را آغاز کرد.
تک‌ونچرز علاوه بر راهبری شرکت‌های انتقال یافته از تک‌وست، ضمن شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کارآفرینان مستعد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فینتک، به توسعه کسب و کارها و شرکت‌های جدید نیز اقدام کرده است. تک‌ونچرز در ادامه مسیر سرمایه‌‎گذاری خطر پذیر خود می‌کوشد ضمن مدیریت و راهبری پرتفوی کنونی خود، فرصت‌های توسعه کسب وکار و سرمایه‌گذاری را با دقت مورد رصد قرار داده و از مشارکت با کارآفرینان و سرمایه‌گذاران اکوسیستم استارت‌آپی کشور با آغوش باز استقبال نماید.

اطلاعات بیشتر …

سرمایه‌گذاری‌ها