نام تجاری: دید (deed)

تاریخ تأسیس: 1400

حوزه‌ی فعالیت: Visual Discovery & Inspiration

مدیرعامل: مهندس امین هدایتی

محصولات:
• وبسایت و اپلیکیشن دید با قابلیت جستجوی تصاویر و ایده‌پردازی در حوزه های دکوراسیون منزل، مد و زیبایی و غیره
• راهکار لنز
• راهکار تشخیص محتوای Racy

وب سایت: www.deed.ir

مشاهده وب‌سایت