نام تجاری: صداگرد

تاریخ تأسیس: 1402

حوزه‌ی فعالیت: جستجوی هوشمند محتوای صوتی روی پادکست

مدیرعامل: دکتر امیرحسین قادری عابد

محصولات:
• وب سایت صداگرد با قابلیت جستجوی هوشمند محتوای صوتی روی پادکست

وب سایت: www.sedagard.com

مشاهده وب‌سایت