سرمایه‌گذاری‌ها

سامانه‌های یکپارچه بزرگ فردا

نام تجاری: TLS

تاریخ تأسیس: 1392

حوزه‌ی فعالیت: Large-scale Solutions

مدیرعامل: مهندس عبدالحمید منصوری

محصولات:
• سامانه دسترسی به منابع کتابخانه ملی ایران (حمد)
• سامانه های بزرگ مقیاس بانکی