نام تجاری: زربد

تاریخ تأسیس: 1398

حوزه‌ی فعالیت: IoT – Smart Pack – Blockchain

مدیرعامل: دکتر فریدامیر غیاثوند

محصولات:
• بسته‌بندی ایمن و هوشمند و زیرساخت مبادله و امانت‌گذاری اشیاء گرانبها بر بستر فناوری بلاکچین

وب سایت: www.zarbodchain.ir

مشاهده وب‌سایت